Aanmelden bij v.v. Nieuweschoot - v.v. Nieuweschoot

Aanmelden bij v.v. Nieuweschoot

Aanmelden bij v.v. Nieuweschoot

U kunt het onderstaande formulier hier downloaden en invullen.
Vervolgens kunt u het formulier opsturen naar ledenadm.vvnieuweschoot@gmail.com of per post naar Wedstrijdsecretaris, Ereprijs 39 8446 SL Heerenveen.

Vergeet u niet om een (digitale) recente pasfoto mee te sturen, voor het aanmaken van een ledenpas.
Personen ouder dan 16 jaar dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee in te leveren.

of vul het formulier digitaal in dan klikt u hier: Aanmeld formulier.

 

Inschrijfformulier v.v. Nieuweschoot


Inschrijfformulier v.v. Nieuweschoot

Algemene informatie


- Een lidmaatschap bij v.v. Nieuweschoot loopt van 1 juli t/m 15 juni.
- De contributie is een jaarcontributie, die in 10 gelijke termijnen betaald kan worden.


Persoonsgegevens

Contactgegevens

Ondertekening en machtiging


Ondergetekende verklaart hierbij het lidmaatschap te accepteren zoals is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van v.v. Nieuweschoot. Indien jonger dan 18 jaar is de ouder/ verzorger het eerste contactpersoon.


Tevens verleent ondergetekende tot wederopzegging een algemene machtiging aan v.v. Nieuweschoot om van de hieronder genoemde bankrekening de contributie af te schrijven. De contributie wordt per automatische incasso in gelijke termijnen afgeschreven aan het einde van iedere maand.

Ik heb alle bovenstaande informatie correct en volledig ingevuld. Ik verleen v.v. Nieuweschoot tot wederopzegging contributie af te schrijven van bovenstaand bankrekeningnummer. 

 
 
*=verplicht

e487acf60b2af8f0ace7988d7f82fc52-1.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!