Bestuur v.v. Nieuweschoot

Bestuur v.v. Nieuweschoot

Het algemeen bestuur van v.v. Nieuweschoot wordt gevormd door bestuursleden van de verschillende ondersteunende commissies. Voor alle bestuurders en commissieleden geldt dat zij clubactiviteiten geheel vrijwillig en in hun vrije tijd verrichten. Een "organisatie" als Nieuweschoot met meer dan 175 leden, draait niet vanzelf en er is uiteraard aansturing nodig op verschillende gebieden. De financiële boekhouding, secretariële zaken én natuurlijk alle voetbalzaken hebben aandacht nodig wil de club kunnen blijven bestaan.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene ledenvergadering neemt een belangrijke plaats in binnen de vereniging. Onze voetbalvereniging wordt gevormd door haar leden. De leden betalen contributie om enerzijds hun favoriete sport uit te mogen oefenen en anderzijds om de vereniging draaiende te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging door zitting te nemen in de diverse besturen en commissies, maar ook tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).

De ALV vindt bij v.v. Nieuweschoot tenminste tweemaal per jaar plaats; elk lid wordt daarvoor uitgenodigd/ opgeroepen en is in de vergadering stemgerchtigd. Bij de jaarlijks ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging in de achterliggende periode en presenteert (eventuele) nieuwe plannen. Het bestuur legt bovendien verantwoording af over het financiële beheer en wordt ter zake gedechargeerd na controle (door een kascommissie).

Een ALV kan ook gepland worden bij een bestuurswisseling en/ of statutenwijziging. Het bestuur schrijft hiervoor doorgaans de ALV uit, maar heeft in speciale gevallen ook de mogelijkheid om hiervoor een beperkt deel van de leden uit te nodigen (10% of het percentage dat hiervoor in de statuten is vastgesteld).

Bestuursleden en contactgegevens

Marco Idzenga
Voorzitter
Dagelijksbestuur@vvnieuweschoot.nl 
Jochem Sloothaak
Vice voorzitter
Dagelijksbestuur@vvnieuweschoot.nl 

Alicia Schouwstra
secreataris
Dagelijksbestuur@vvnieuweschoot.nl 
Paul van der Meulen
Penningmeester
Penningmeester@vvnieuweschoot.nl 
Mark van der Meulen
Commerciële Commissie
commercielecommissie@vvnieuweschoot.nl 
Jenno Kootstra
Coördinator Jeugdsopleiding v.v. Nieuweschoot
jeugdcommissie@vvnieuweschoot.nl
 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!